DIH UM in TTO UM

Organizator

DIH UM in TTO UM
E–naslov:
dih@um.si
Spletna stran:
http://dih.um.si/en/

Govorci

QR Code

Datum

27 Avg 2021
Poteklo!

Čas

09:00 - 14:20

Cena

Brezplačno

Kako lahko digitalizacija prispeva k učinkovitejšemu varstvu narave?

V Sloveniji je narava zaradi svoje lege, na prehodu iz Sredozemlja v Panonsko nižino in na prehodu iz Alp v Dinarski Kras, izjemno bogata, z zelo visoko stopnjo biotske raznovrstnosti tako glede ekosistemov kot različnih rastlinskih in živalskih vrst v njih. S skoraj 38 % imamo najvišji delež območij Natura 2000 v celotni Evropski uniji. V Sloveniji tako ščitimo naravno bogastvo, ohranjamo naravno ravnovesje in raznovrstnost živih organizmov ter varujemo redke, dragocene in znamenite naravne pojave, in to ne le za nas, ki tu živimo danes, temveč tudi za naše potomce.
Uradni podatki kljub temu ne kažejo zgolj lepe slike o neokrnjeni naravi. Biotska raznovrstnost se, podobno kot drugje po svetu in EU, tudi v Sloveniji zmanjšuje. Stanje določenih populacij je skrb vzbujajoče. Iz razpoložljivih podatkov lahko hitro ugotovimo, da se je v Sloveniji stanje številnih vrst in habitatnih tipov v preteklih 16 letih izrazito poslabšalo. V slabem stanju so travišča, pod velikim pritiskom so tako rekoč vsa mokrišča. Med vrstami so najbolj na udaru predvsem žuželke (metulji, kačji pastirji, hrošči …), dvoživke in mnoge travniške ptice.

Za prihodnje varstvo narave (in tudi okolja) sta ključna razumevanje in ozaveščenost prepleta varstva narave z družbenimi in gospodarskimi procesi ter zasuk k ekosistemskemu razvojnemu modelu s trajnostno proizvodnjo in potrošnjo. Zato je zaveza za trajnostni razvoj morda še pomembnejša kot v preteklosti in zdaj še bolj kliče po udejanjenju v praksi – predvsem s korenitimi spremembami v socialnem in gospodarskem razvoju, kjer je nujen preobrat k bolj trajnostnemu načinu bivanja, proizvodnje in potrošnje.

Slovenija ima vse danosti, da postane okoljsko in trajnostno odlična ter da zdajšnjim in prihodnjim generacijam zagotovi kakovostno življenje ob upoštevanju zmogljivosti planeta. Ali lahko k doseganju ciljev varstva narave pomembno pripomore digitalizacija?
O digitalizaciji navadno razmišljamo kot o načinu, digitalizacijo povezujemo z napredkom tehnologij, vendar pa teh ne uvajamo izključno zato, ker so nove, temveč zato, ker  rešujejo realne probleme. Hkrati se moramo zavedati, da proces digitalizacije odpira še druga družbena vprašanja. Kako nastajanje in obvladovanje novih tehnologij, celovito razumevanje posledic njihove uporabe, in ne nazadnje, eksponentno povečevanje potreb po energiji in redkih surovinah za izdelavo različnih naprav ter posledično prekomerno izkoriščanje našega planeta vpliva nanj? Tudi to je digitalizacija, zato je pomembno, da vzporedno tudi aktivno iščemo odgovore na omenjene dileme.

Cilj konference je ponuditi Evropski uniji (EU) in Sloveniji inovativne digitalne rešitve, s katerimi bi lahko prispevali k varstvu narave. Namenjena je raziskovalcem, podjetjem, oblikovalcem politik ter širši javnosti.

Pridružite se nam 27. avgusta 2021, ob 9. uri, v Digitalnem središču Slovenije in prisluhnite, ali lahko in kako lahko digitalizacija tudi prispeva k učinkovitejšem varstvu narave. V predavanjih in okrogli mizi bodo nastopili največji strokovnjaki s področja digitalizacije in varstva narave iz Slovenije in EU.

Konferenca bo:

• osvetlila nekatera pomembna vprašanja o prihodnosti, trendih in izzivih vpliva digitalizacije na okolje;
• predstavila projekte, stanje in povezala deležnike slovenskega inovativnega ekosistema,
• predstavila možnosti uporabe virtualne in obogatene resničnosti ter uporabe drugih tehnologij;
• pokazala primere dobrih praks.

Razpored po urah

Časovnica dogajanja:

9:00 - 9:30
Registracija
9:30 - 9:55
Pozdravni nagovor
Govorci:
Andrej Čuš, mag. Teo Hrvoje Orsanic, Marina Ranga, prof. dr. Peter Križan, Vujadin Kovačević
9:55 - 10:00
Pozdrav organizatorja
Govorci:
doc. dr. Muhamed Turkanović
10:00 - 10:15
Kaj je digitalizacija?
Govorci:
dr. Saša Štraus
10:15 - 10:30
Potencialne pasti digitalizacije
Predstavitev prihajajočih razpisov na temo zelenega prehoda
Govorci:
dr. Guy Pe'er
10:30 - 10:45
Horizon Europe 2021
Predstavitev prihajajočih razpisov na temo zelenega prehoda
Govorci:
dr. Bernd BIERVERT
10:45 - 11:00
Predstavitev projekta H2020 enviroLENS
Govorci:
Kristin Meyer
11.00 - 11:15
Uporabnost satelitskih podatkov Copernicus v varstvu narave
Govorci:
Miha Kadunc
11:15 - 11:30
Predstavitev projekta LIFE NarcIS
Govorci:
Rok Havliček
11:30 - 11:45
Ali lahko digitalizacija prispeva k učinkovitejšem varstvu narave? Načeloma da, vendar…
Govorci:
Mladen Kotarac
11:45 - 12:15
ODMOR S KAVO
12:15 - 13:45
OKROGLA MIZA: KAKO LAHKO DIGITALIZACIJA PRISPEVA K UČINKOVITEJŠEM VARSTVU NARAVE?
Govorci:
dr. Blaž Germšek, izr. prof. dr. Danijel Ivanjšič, izr. prof. dr. Domen Mongus, Marijan Govedič, Miha Kadunc, Mladen Kotarac, prof. dr. Mitja Kaligarič, Tanja Šumrada
13:45 - 14:15
Vprašanja in diskusija
14:15 - 14:20
Zaključek dogodka
Andrej Čuš
Andrej Čuš
državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
mag. Teo Hrvoje Orsanic
mag. Teo Hrvoje Orsanic
direktor, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
Marina Ranga
Marina Ranga
Skupno raziskovalno središče, Evropska komisija
prof. dr. Peter Križan
prof. dr. Peter Križan
predsednik znanstvenega sveta, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Vujadin Kovačević
Vujadin Kovačević
Generalni direktorat za okolje, Evropska komisija
doc. dr. Muhamed Turkanović
doc. dr. Muhamed Turkanović
vodja DIH UM, vodja DIGI SI
dr. Saša Štraus
dr. Saša Štraus
DIH Agrifood
dr. Guy Pe'er
dr. Guy Pe'er
Center za integrativne raziskave biotske raznovrstnosti Nemčija
dr. Bernd BIERVERT
dr. Bernd BIERVERT
Ekološki in družbeni prehodi, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Evropska komisija
Kristin Meyer
Kristin Meyer
Mednarodna zveza za ohranjanje narave IUCN
Miha Kadunc
Miha Kadunc
Sinergise d.o.o.
Rok Havliček
Rok Havliček
Agencija za okolje Republike Slovenije
Mladen Kotarac
Mladen Kotarac
Okoljsko svetovanje, Mladen Kotarac s.p.
dr. Blaž Germšek
dr. Blaž Germšek
Kmetijski inštitut
izr. prof. dr. Danijel Ivanjšič
izr. prof. dr. Danijel Ivanjšič
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
izr. prof. dr. Domen Mongus
izr. prof. dr. Domen Mongus
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Maribor
Marijan Govedič
Marijan Govedič
Center za kartografijo favne in flore
prof. dr. Mitja Kaligarič
prof. dr. Mitja Kaligarič
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM
Tanja Šumrada
Tanja Šumrada
Biotehniška fakulteta, UL

1. julij - 31. december 2021

Digitalno središče Slovenije je v šestih mesecih predsedovanja Slovenije Svetu EU na enem mestu povezalo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije in posameznike. Postalo je stičišče novih sodelovanj, ponudilo je reprezentativni prostor slovenskega napredka in gospodarskega razvoja.
Hvala, ker ste skupaj z nami živeli pestro dogajanje ter pripomogli k izpostavljanju izjemnih dosežkov, rešitev in znanja tako domači kot mednarodni javnosti.

industrija 4.0 in robotika

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

digitalizacija

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

5G in kibernetska varnost

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

UMETNA INTELEGENA

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja