IKT Horizontalna mreža

Organizator

IKT Horizontalna mreža
Telefon:
015898102
E–naslov:
ikthm@gzs.si
Spletna stran:
https://ikthm.gzs.si/

IKT Horizontalna mreža, PMIS je partnerstvo v okviru Strategije pametne specializacije Slovenije. Vizija je dolgoročno vzpostaviti podporni ekosistem z osrednjo operativno podporno vlogo gospodarstva v Sloveniji na področju IKT, ki z znanji, tehnologijami in aktivnostmi odločilno pomaga pri celoviti digitalni preobrazbi slovenskih podjetij in družbe za uspešen izvoz izdelkov, storitev in razvoj poslovnih modelov z visoko dodano vrednostjo.

PRIJAVA NA DOGODEK

Govorci

 • Ádám CSIKY-MÉSZÁROS
  Ádám CSIKY-MÉSZÁROS
  Key account manager

  I am working as a key account manager and project manager at the Hungarian Digital Succes Programme for 2,5 years. I am supporting the Digital Business Development and Technology sector inside the company. I deal with smart city developments and the export of high value-added digital Hungarian products. Our mission is to create a high quality, liveable alternative about the urban region.

 • Andrej Kotar
  Andrej Kotar
  Slovenska digitalna koalicija, DS za pametne skupnosti
 • Bogdan Mali
  Bogdan Mali
  Iskratel, Kranj

  Z 10 leti delovnih izkušenj v mednarodnem okolju je Bogdan Mali izkušen večjezični vodja prodaje z globalnimi referencami na področju digitalne preobrazbe različnih industrij. Verjame, da je iskanje dolgoročnih rešitev ključ dolgoročnega uspeha.
  Prepričan je, da smo žrtve globalnih sprememb, ki se dogajajo na vseh področjih zasebnega in poslovnega življenja. Včasih se zdi, da se Zemlja vrti precej drugače in predvsem hitreje kot nekoč.
  Kot ljudje moramo slediti tako imenovanim »novim normalnim« življenjskim razmeram in se jim prilagoditi. Digitalizacija prav zato danes ni več samo možnost, ampak nuja. Ob ni potrebe po iskanju odgovora, digitalizacija DA ali NE, ampak KAKO.

 • Davor Meersman
  Davor Meersman
  PhD CEO, Open & Agile Smart Cities

  Davor Meersman, PhD, is CEO of Open & Agile Smart Cities (OASC). Davor is a global change maker with more than 15 years of international experience in setting up leading infrastructures and organisations on the forefront of technological innovation. He is a member of the United Nations SDG 11 Global Council, member of the European Commission’s Steering Committee on Advanced Technologies for Industry, member of the Advisory Board of the ETSI Task Force on Citizen-Centric Standards, Ambassador of ISSIP, and a judge and mentor for Belgium’s largest start-up incubator programme Start-It KBC (500+ startups). He holds a PhD in Information Systems from Curtin University, Australia.

 • Dr. Alenka Poplin
  Dr. Alenka Poplin
  Profesorica skupnostnega in regionalnega planiranja, Državna univerza Iowa

  Alenka Poplin is an Associate Professor of Geoinformation Science at Iowa State University and a founder of the GeoGames Lab. Her research interests intersect interactive virtual geo-environments, game-based modelling and design, and mapping emotions and places. Her main application areas include smart cities, public participation in urban planning, and online games. She holds a PhD in Geoinformation Science from Vienna University of Technology, a Master of Business Administration (MBA) from Clemson University, SC and a Master in Surveying and Spatial Planning from the Technical University of Ljubljana, Slovenia. Alenka recently published in several journals including Journal of Urban Technology, Environment and Planning B: Planning and Design, Computers, Environment and Urban Systems (CEUS), The Cartographic Journal, Transactions in GIS, Cartography and Geographic Information Science. She is one of the co-editors of the edited book The Virtual and The Real: Perspectives, Practices and Applications for The Built Environment, Routledge.

 • Dr. Domen Kos
  Dr. Domen Kos
  Direktor, IPM Skupina d.o.o

  Dr. Domen Kos je že tekom študija na Fakulteti za družbene vede Univerze v
  Ljubljani ustanovil prvo podjetje, ki se je do danes razvilo v holding IPM Skupina
  d.o.o., katerega sestavlja 5 podjetij osredotočenih na različne storitve. Vodilo
  vseh je spodbujanje digitalizacije gospodarstva, mest, skupnosti in družbe.
  V zadnjih letih je večino dela posvetil vodenju raziskav na področju digitalizacije
  (občin, podjetij, kmetijskih zadrug, domov za ostarele, ipd.) in pripravi strategij
  digitalizacije občin. Hkrati pa redno nadgrajuje tudi znanje na področju IKT in
  vodi številne druge razgibane projekte digitalne transformacije.
  Ima izrazito razvito kritično razumevanje širšega konteksta digitalizacije, katera
  ima močne družbene učinke. Pri svojem delu sodeluje z Združenjem za
  informatiko in telekomunikacije (ZIT) – GZS, DIH Slovenija in drugimi
  pomembnimi deležniki na področju digitalizacije.

 • dr. Tomaž Rožen
  dr. Tomaž Rožen
  Župan Občine Ravne na Koroškem

  Dr. Tomaž Rožen je v lokalno politiko vključen že vrsto let. Leta 2006 je bil prvič
  izvoljen na lokalnih volitvah in postal župan občine Ravne na Koroškem. Od
  takrat je bil izvoljen še trikrat, vključno na zadnjih volitvah 2018. V funkciji
  župana opravlja tudi naloge predsednika Uprave Prežihove ustanove in člana
  Upravnega odbora Koroškega medgeneracijskega centra.
  Občina Ravne na Koroškem je v njegovem aktualnem mandatu prevzela vodilno
  vlogo pri digitalizaciji Koroške regije. To vključuje spodbujanje javno-zasebnih
  partnerstev pri digitalizaciji posameznih panog, občinske prijave na javne razpise
  sofinanciranja in medsebojno povezovanje občin koroške regije pri lastnih digitalnih projektih. Celotno Koroško regijo je uspel povezati tudi pri
  kandidiranju na razpisu Ministrstva za javno upravo, kjer sodelujejo prav vse
  občine regije.

 • Dr. Vladimir Prebilič
  Dr. Vladimir Prebilič
  Župan Občine Kočevje

  Dr. Vladimir Prebilič je izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, s širokim
  znanstveno-raziskovalnim opusom in mednarodnimi projekti ter funkcijami. V
  lokalni politiki aktivno deluje že vrsto let. Leta 2010 pa je prvič kandidiral za
  župana občine Kočevje in bil tudi izvoljen, danes opravlja svoj tretji mandat. Je
  vodja slovenske delegacije pri Svetu Evrope. Deluje v programu UN

  Development programe, kjer izvaja prenos praks v Irak. V svojem županovanju je
  znan po uvajanju dobrih lokalnih praks in sicer tudi na področju digitalizacije.
  Poleg tega pa je potrebno omeniti, da je v občino Kočevje znal pritegniti uspešno
  tuje podjetje s področja robotike – Yaskawa.
  Leta 2021 je naredil še večji korak, saj je kot župan vodilne občine znotraj
  konzorcija Jugovzhodne regije uspešno povezal okoliške občine in prijavil projekt
  Zeleno, varno in digitalizirano okolje na razpis pametnih mest in skupnosti,
  Ministrstva za javno upravo.

 • Eddy Hartog
  Eddy Hartog
  Vodja enote Tehnologije za pametne skupnosti, Evropska komisija, generalni direktorat CONNECT

  G. Hartog je nizozemski državljan, odraščal je v Utrechtu (Nizozemska). Diplomiral je iz politične ekonomije na Univerzi
  Erasmus (Rotterdam), podiplomski študij je končal na College of Europe (Bruges, Belgija). Od leta 1989 je zaposlen pri
  Evropski komisiji, najprej na področju trgovinske politike, nato regionalne in pomorske politike, v zadnjem času pa na
  področju informacijske družbe in medijev. Od julija 2016 je vodja enote Tehnologije za pametne skupnosti pri
  generalnem direktoratu za komunikacijska omrežja, vsebino in tehnologijo. G. Hartog je poročen in ima dve hčerki.

 • Flavio Fuart
  Flavio Fuart
  Gaia-X HUB Slovenia

  Gaia-X: Innovation through digital sovereignty

 • Franc Bogovič
  Franc Bogovič
  Evropski poslanec od leta 2014 in član parlamentarnih odborov: 1. REGI - Odbor za regionalni razvoj, 2. AGRI - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, 3. ITRE - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko, sopredsednik medskupine RUMRA in pametne vasi v EP in močan zagovornik razvoja podeželja s projektom Pametne vasi.

  Franc Bogovič bo predstavil projekt Pametne vasi in pobudo Dolgoročna vizija za podeželje. Cilj pobude, ki jo bo uvedla Evropska komisija, je razviti skupno evropsko vizijo za živahna, povezana in trajnostna podeželska območja do leta 2040. Koncept pametnih vasi bo sestavni del omenjene dolgoročne vizije .

 • Gaber Terseglav
  Gaber Terseglav
  Gaia-x Smart Cities, Optifarm

  Gaia-X for Smart Cities
  Slovenia: First steps to Urban open data platform for smart communities

 • Tanguy Coenen
  Tanguy Coenen
  Gaia-x Smart Cities, IMEC, Belgium

  Belgium, Flanders: Data Utility Company & Gaia-X

 • Ulrich Ahle
  Ulrich Ahle
  Izvršni direktor Fundacije Fuware

  Bogate izkušnje v industriji (podpredsedniški položaj v Siemensu in Atosu v Nemčiji), kjer je podjetjem pomagal digitalizirati poslovanje, se je Ulrich januarja 2017 pridružil Fundaciji FIWARE kot izvršni direktor. Poleg tega je član upravnega odbora International Data Spaces Association in je eden od predsednikov Smart City / Smart Region Domain nemškem GAIA-X Hubu.

QR Code

Datum

07 Jul 2021
Poteklo!

Čas

10:00 - 15:45

Cena

Brezplačno

Pametne skupnosti in digitalna ekonomija

Predstavljajte si potencial povezljivih digitalnih rešitev za pospeševanje digitalne in podatkovne ekonomije v pametnih skupnostih.

Evropski način digitalne preobrazbe mest in skupnosti daje jasen poudarek na gradnji povezljivih digitalnih rešitev, ki ustvarjajo pogoje za ponovno uporabo podatkov in pospešitev digitalnega gospodarstva z jasno zavezo, da se od silosnih in nepovezanih projektov premakne k povezljivosti podatkov, rešitev in storitev in standardizaciji podatkovnih modelov ter k odprtim urbanim podatkovnim platformam, ki naj bi pospešile lokalna gospodarstva. Ne bo digitalne preobrazbe pametnih mest in skupnosti brez partnerstev na vseh ravneh – od vlad do lokalnih skupnosti in ponudnikov digitalnih rešitev in storitev. za doseganje cilja vzpostavitve pametnih mest, vasi in skupnosti nujno partnersko povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov, od javne in državne uprave, podjetij, institucij znanja, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij do lokalne samouprave in posameznikov, torej celotne družbe.

Tema konference je ustvarjanje pogojev za digitalno in podatkovno ekonomijo v pametnih skupnostih. Skupina IPM bo predstavila rezultate obsežne raziskave o digitalizaciji občin. Rezultate raziskave bodo komentirali župani nekaj slovenskih občin in predstavniki ključnih deležnikov. Predstavnik Evropske komisije, Eddy Hartog, Franc  Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta in predstavniki Madžarske bodo predstavili vizijo digitalnega razvoja pametnih mest in skupnosti s poudarkom na podeželju. Ulrich Ahle iz Fiware in Gaber Terseglav iz Gaia-X Slovenija bosta razpravljala o odprtih rešitvah in uporabi odprtih standardov za digitalizacijo pametnih skupnosti. Predstavniki pobude Gaia-X bodo predstavili vizijo razvoja in primer uporabe področju pametnih skupnosti.

Dogodek je brezplačen in bo potekal na hibriden način v DIGITALNEM SREDIŠČU SLOVENIJE – Tehnologija za ljudi v BTC City, Ljubljana, 7. 7. 2021 od 10:00 do 18:00. Prvi del konference bo potekal v slovenskem jeziku, drugi del v angleškem jeziku.

ZIT dvojezična prijavnica, vključno GDPR

Postanite podpornik Evropske pobude za uravnoteženo digitalno preobrazbo pametnih skupnosti in podpišite deklaracijo Living-in EU”.

Ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije od 1. julija do 31. decembra 2021 bo Slovenija bo Digitalno središče Slovenije – Tehnologija za ljudi središčna fizična in virtualna točka, ki bo prikazovala inovativne digitalne rešitve. 

Razpored po urah

Slovenski del: hibridno

10.00 - 10.10
Uvodni nagovor
Fizično
Govorci:
Andrej Kotar
10.10 - 12.15
Pomen digitalizacije in pametnih skupnosti v Sloveniji, Ključni izzivi pri implementaciji koncepta pametne skupnosti v RS, Razpis PMIS MJU- med teorijo in prakso
Fizično
Govorci:
Andrej Kotar, Dr. Domen Kos, dr. Tomaž Rožen, Dr. Vladimir Prebilič, Janez Magyar, Jurij Dolžan
12.15 - 13.00
Odmor za kosilo in ogled stojnic

Angleški del: hibridno

13.00 - 13.15
Smart citizens living in the EU
Virtualno
Govorci:
Eddy Hartog
13.15 - 13.30
MIMs: Enabling Institutional Capacity Development for Connected Places in a World of Change
Govorci:
Davor Meersman
13.30 - 13.45
Open Source and open standards for the digitization for Smart Communities
Virtualno
Govorci:
Ulrich Ahle
13.45 - 14.05
Smart Villages – Long-term vision for rural areas
Virtualno
Govorci:
Franc Bogovič, Gaber Terseglav
14.05 - 14.20
What has Telekom Slovenije already delivered to Slovenian smart communities
Govorci:
Andrej Prevc
14.20 - 14.40
Odmor za kavo
14.40 - 15.00
Gaia-X for Smart Cities
Virtualno
Govorci:
Flavio Fuart, Gaber Terseglav, Tanguy Coenen, Ulrich Ahle
15.00 - 15.15
Smart cities: technologies, methodologies and strategies for community engagement in urban planning
Govorci:
Dr. Alenka Poplin
15.15 - 15.30
What is the key added value of smart city solutions?
Govorci:
Bogdan Mali
15.30 - 15.45
Smart villages strategy
Govorci:
Ádám CSIKY-MÉSZÁROS
Andrej Kotar
Andrej Kotar
Slovenska digitalna koalicija, DS za pametne skupnosti
Dr. Domen Kos
Dr. Domen Kos
Direktor, IPM Skupina d.o.o
Dr. Domen Kos je že tekom študija na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani ustanovil prvo podjetje, ki se je do danes razvilo v holding IPM Skupina d.o.o., katerega sestavlja 5 podjetij osredotočenih na različne storitve. Vodilo vseh je spodbujanje digitalizacije gospodarstva, mest, skupnosti in družbe. V zadnjih letih je večino dela posvetil vodenju raziskav na področju digitalizacije (občin, podjetij, kmetijskih zadrug, domov za ostarele, ipd.) in pripravi strategij digitalizacije občin. Hkrati pa redno nadgrajuje tudi znanje na področju IKT in vodi številne druge razgibane projekte digitalne transformacije. Ima izrazito razvito kritično razumevanje širšega konteksta digitalizacije, katera ima močne družbene učinke. Pri svojem delu sodeluje z Združenjem za informatiko in telekomunikacije (ZIT) - GZS, DIH Slovenija in drugimi pomembnimi deležniki na področju digitalizacije.
dr. Tomaž Rožen
dr. Tomaž Rožen
Župan Občine Ravne na Koroškem
Dr. Tomaž Rožen je v lokalno politiko vključen že vrsto let. Leta 2006 je bil prvič izvoljen na lokalnih volitvah in postal župan občine Ravne na Koroškem. Od takrat je bil izvoljen še trikrat, vključno na zadnjih volitvah 2018. V funkciji župana opravlja tudi naloge predsednika Uprave Prežihove ustanove in člana Upravnega odbora Koroškega medgeneracijskega centra. Občina Ravne na Koroškem je v njegovem aktualnem mandatu prevzela vodilno vlogo pri digitalizaciji Koroške regije. To vključuje spodbujanje javno-zasebnih partnerstev pri digitalizaciji posameznih panog, občinske prijave na javne razpise sofinanciranja in medsebojno povezovanje občin koroške regije pri lastnih digitalnih projektih. Celotno Koroško regijo je uspel povezati tudi pri kandidiranju na razpisu Ministrstva za javno upravo, kjer sodelujejo prav vse občine regije.
Dr. Vladimir Prebilič
Dr. Vladimir Prebilič
Župan Občine Kočevje
Dr. Vladimir Prebilič je izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, s širokim znanstveno-raziskovalnim opusom in mednarodnimi projekti ter funkcijami. V lokalni politiki aktivno deluje že vrsto let. Leta 2010 pa je prvič kandidiral za župana občine Kočevje in bil tudi izvoljen, danes opravlja svoj tretji mandat. Je vodja slovenske delegacije pri Svetu Evrope. Deluje v programu UN Development programe, kjer izvaja prenos praks v Irak. V svojem županovanju je znan po uvajanju dobrih lokalnih praks in sicer tudi na področju digitalizacije. Poleg tega pa je potrebno omeniti, da je v občino Kočevje znal pritegniti uspešno tuje podjetje s področja robotike - Yaskawa. Leta 2021 je naredil še večji korak, saj je kot župan vodilne občine znotraj konzorcija Jugovzhodne regije uspešno povezal okoliške občine in prijavil projekt Zeleno, varno in digitalizirano okolje na razpis pametnih mest in skupnosti, Ministrstva za javno upravo.
Janez Magyar
Janez Magyar
Župan Občine Lendava
Janez Magyar je uspešen gospodarstvenik, ki je opravljal številne vodilne funkcije. Med drugim je leta 2006 ustanovil lastno podjetje Prekmurec, d.o.o., ki opravlja trgovinsko dejavnost v treh poslovnih enotah in si hkrati aktivno prizadeva za digitalizacijo poslovanja. Leta 2015 je prejel tudi nagrado časnika Finance za najboljšega regionalnega podjetnika. Kot podjetnik si je vseskozi prizadeval, da bi deloval tudi kot aktiven in solidaren občan ter državljan. Tako se je leta 2018 odločil za kandidaturo na lokalnih volitvah in od takrat naprej vodi občino Lendava. V letu 2021 je kot župan vodilne občine pomurskega konzorcija naredil velik korak v smeri digitalizacije regije s povezovanjem občin in prijavo projekta PAMETNO, z viri bogato Pomurje, na razpis Ministrstva za javno upravo, v katerem sodeluje 21 pomurskih občin.
Jurij Dolžan
Jurij Dolžan
Podsekretar na Ministrstvu za javno upravo
Jurij Dolžan se že vrsto let ukvarja s področjem informacijske družbe, digitalizacijo, zadnja leta pa tudi s pametnimi mesti in skupnostmi. Področje tehnologije je izbral že v študentskih letih, s študijem na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Nad raziskavami in razvojem se je navdušil v razvojnem oddelku Iskraemeca. Trenutno opravlja delo podsekretarja na Ministrstvu za javno upravo, kjer se ukvarja s pripravo politik informacijske družbe, posebnostmi digitalizacije industrije in pametnih mest ter z ukrepi, ki temeljijo na evropskih strukturnih skladih za regionalni razvoj. Skupaj z Ministrstvom za kulturo sodeluje pri pripravi ukrepov za digitalizacijo slovenskega jezika. Del njegovih obveznosti se dotika tudi e-trgovine v sporazumih o prosti trgovini in projekta OECD Going Digital. V svojem delovanju si aktivno prizadeva, da bi slovenske občine sprejele digitalizacijo kot pomemben strateški proces, ki vodi v boljše storitve za prebivalce.
Eddy Hartog
Eddy Hartog
Vodja enote Tehnologije za pametne skupnosti, Evropska komisija, generalni direktorat CONNECT
G. Hartog je nizozemski državljan, odraščal je v Utrechtu (Nizozemska). Diplomiral je iz politične ekonomije na Univerzi Erasmus (Rotterdam), podiplomski študij je končal na College of Europe (Bruges, Belgija). Od leta 1989 je zaposlen pri Evropski komisiji, najprej na področju trgovinske politike, nato regionalne in pomorske politike, v zadnjem času pa na področju informacijske družbe in medijev. Od julija 2016 je vodja enote Tehnologije za pametne skupnosti pri generalnem direktoratu za komunikacijska omrežja, vsebino in tehnologijo. G. Hartog je poročen in ima dve hčerki.
Davor Meersman
Davor Meersman
PhD CEO, Open & Agile Smart Cities
Davor Meersman, PhD, is CEO of Open & Agile Smart Cities (OASC). Davor is a global change maker with more than 15 years of international experience in setting up leading infrastructures and organisations on the forefront of technological innovation. He is a member of the United Nations SDG 11 Global Council, member of the European Commission's Steering Committee on Advanced Technologies for Industry, member of the Advisory Board of the ETSI Task Force on Citizen-Centric Standards, Ambassador of ISSIP, and a judge and mentor for Belgium's largest start-up incubator programme Start-It KBC (500+ startups). He holds a PhD in Information Systems from Curtin University, Australia.
Ulrich Ahle
Ulrich Ahle
Izvršni direktor Fundacije Fuware
Bogate izkušnje v industriji (podpredsedniški položaj v Siemensu in Atosu v Nemčiji), kjer je podjetjem pomagal digitalizirati poslovanje, se je Ulrich januarja 2017 pridružil Fundaciji FIWARE kot izvršni direktor. Poleg tega je član upravnega odbora International Data Spaces Association in je eden od predsednikov Smart City / Smart Region Domain nemškem GAIA-X Hubu.
Franc Bogovič
Franc Bogovič
Evropski poslanec od leta 2014 in član parlamentarnih odborov: 1. REGI - Odbor za regionalni razvoj, 2. AGRI - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, 3. ITRE - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko, sopredsednik medskupine RUMRA in pametne vasi v EP in močan zagovornik razvoja podeželja s projektom Pametne vasi.
Franc Bogovič bo predstavil projekt Pametne vasi in pobudo Dolgoročna vizija za podeželje. Cilj pobude, ki jo bo uvedla Evropska komisija, je razviti skupno evropsko vizijo za živahna, povezana in trajnostna podeželska območja do leta 2040. Koncept pametnih vasi bo sestavni del omenjene dolgoročne vizije .
Gaber Terseglav
Gaber Terseglav
Gaia-x Smart Cities, Optifarm
Gaia-X for Smart Cities Slovenia: First steps to Urban open data platform for smart communities
Andrej Prevc
Andrej Prevc
Vodja področja razvoja storitev za pametno infrastrukturo, Telekom Slovenije, d. d.
Flavio Fuart
Flavio Fuart
Gaia-X HUB Slovenia
Gaia-X: Innovation through digital sovereignty
Tanguy Coenen
Tanguy Coenen
Gaia-x Smart Cities, IMEC, Belgium
Belgium, Flanders: Data Utility Company & Gaia-X
Dr. Alenka Poplin
Dr. Alenka Poplin
Profesorica skupnostnega in regionalnega planiranja, Državna univerza Iowa
Alenka Poplin is an Associate Professor of Geoinformation Science at Iowa State University and a founder of the GeoGames Lab. Her research interests intersect interactive virtual geo-environments, game-based modelling and design, and mapping emotions and places. Her main application areas include smart cities, public participation in urban planning, and online games. She holds a PhD in Geoinformation Science from Vienna University of Technology, a Master of Business Administration (MBA) from Clemson University, SC and a Master in Surveying and Spatial Planning from the Technical University of Ljubljana, Slovenia. Alenka recently published in several journals including Journal of Urban Technology, Environment and Planning B: Planning and Design, Computers, Environment and Urban Systems (CEUS), The Cartographic Journal, Transactions in GIS, Cartography and Geographic Information Science. She is one of the co-editors of the edited book The Virtual and The Real: Perspectives, Practices and Applications for The Built Environment, Routledge.
Bogdan Mali
Bogdan Mali
Iskratel, Kranj
Z 10 leti delovnih izkušenj v mednarodnem okolju je Bogdan Mali izkušen večjezični vodja prodaje z globalnimi referencami na področju digitalne preobrazbe različnih industrij. Verjame, da je iskanje dolgoročnih rešitev ključ dolgoročnega uspeha. Prepričan je, da smo žrtve globalnih sprememb, ki se dogajajo na vseh področjih zasebnega in poslovnega življenja. Včasih se zdi, da se Zemlja vrti precej drugače in predvsem hitreje kot nekoč. Kot ljudje moramo slediti tako imenovanim »novim normalnim« življenjskim razmeram in se jim prilagoditi. Digitalizacija prav zato danes ni več samo možnost, ampak nuja. Ob ni potrebe po iskanju odgovora, digitalizacija DA ali NE, ampak KAKO.
Ádám CSIKY-MÉSZÁROS
Ádám CSIKY-MÉSZÁROS
Key account manager
I am working as a key account manager and project manager at the Hungarian Digital Succes Programme for 2,5 years. I am supporting the Digital Business Development and Technology sector inside the company. I deal with smart city developments and the export of high value-added digital Hungarian products. Our mission is to create a high quality, liveable alternative about the urban region.

1. julij - 31. december 2021

Digitalno središče Slovenije je v šestih mesecih predsedovanja Slovenije Svetu EU na enem mestu povezalo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije in posameznike. Postalo je stičišče novih sodelovanj, ponudilo je reprezentativni prostor slovenskega napredka in gospodarskega razvoja.
Hvala, ker ste skupaj z nami živeli pestro dogajanje ter pripomogli k izpostavljanju izjemnih dosežkov, rešitev in znanja tako domači kot mednarodni javnosti.

industrija 4.0 in robotika

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

digitalizacija

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

5G in kibernetska varnost

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

UMETNA INTELEGENA

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja