Obiščite nas

Kontaktni podatki

Telefonske številke

Digitalno središče Slovenije je osrednji gospodarski dogodek slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki podjetjem omogoča predstavitev inovativnih in tehnološko naprednih rešitev, produktov in/ali storitev.

Poleg predstavitvenega dela obiskovalcem ponuja predavanja, izobraževanja, konference, delavnice, hekatone, poslovna srečanja, mreženja in gostovanja.

V času do zaključka predsedovanja se bo v Digitalnem središču Slovenije zvrstilo 6 mesečnih tematik in več kot 80 dogodkov.

Digitalno središče Slovenije – Tehnologija za ljudi deluje dvodimenzionalno – tako na fizični lokaciji (v BTC City Ljubljana, kot prikazano na zemljevidu spodaj) kot v virtualni dimenziji. Virtualno Digitalno središče Slovenije je le klik stran; sledite POVEZAVI in si privoščite virtualni sprehod, spoznajte razstavljavce ali se udeležite katerega od virtualnih dogodkov.

Financiranje

Operacijo DIE-DIHSLOVENIA-2019-2023 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.2 Povečanje dodane vrednosti MSP«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Namen operacije

Namen operacije je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in sredje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih izvaja Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. Z izvedbo aktivnosti oblikujemo uravnoteženo programsko podporo za dvig digitalnih kompetenc in digitalno transformacijo MSP, ter s tem prispevamo k:

Cilj operacije

Cilj operacije je postati enotna nacionalna točka za digitalizacijo in digitalno transformacijo, konkretneje prek sledečih aktivnosti:

Vzpostavitev digitalnega ekosistema

Povezovanje na nacionalni ravni in na EU ravni

Neposredna podpora MSP (mentoriranje)

Promocija digitalizacije

1. julij - 31. december 2021

Digitalno središče Slovenije je v šestih mesecih predsedovanja Slovenije Svetu EU na enem mestu povezalo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije in posameznike. Postalo je stičišče novih sodelovanj, ponudilo je reprezentativni prostor slovenskega napredka in gospodarskega razvoja.
Hvala, ker ste skupaj z nami živeli pestro dogajanje ter pripomogli k izpostavljanju izjemnih dosežkov, rešitev in znanja tako domači kot mednarodni javnosti.

industrija 4.0 in robotika

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

digitalizacija

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

5G in kibernetska varnost

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

UMETNA INTELEGENA

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja