Ogled 3D stojnice

Klepet
v živo

Dodatne informacije

Borza terjatev d.d. (Invoice Exchange)

Borza terjatev je prva platforma vzajemnega (peer-to-peer) financiranja za podjetja v Sloveniji.
Kot rezultat lastne ideje in razvoja Borza terjatev predstavlja eno od najbolj prepoznavnih in uspešnih predstavnic inovativnih podjetij na področju finančne tehnologije (FinTech) v Sloveniji. Družba je leta 2016 kot start-up podjetje za razvoj BT finančne platforme pridobila finančno podporo Slovenskega podjetniškega sklada iz razpisa SK200, leta 2019 pa subvencijo Evropske komisije iz programa Horizon 2020 za raziskave in inovacije. V letošnjem letu je podjetje prejelo srebrni certifikat bonitetne odličnosti globalne platforme Dun & Bradstreet, kar potrjuje da Borza terjatev spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte.
Borza terjatev na enem mestu združuje podjetja, ki potrebujejo kratkoročno financiranje za svoje tekoče poslovanje in podjetja z likvidnostnimi presežki, ki želijo varno in razpršeno naložiti svoj denar. Poslovanje z Borzo terjatev za vse uporabnike poteka po spletu, brez nepotrebne administracije in stroškov.
Trenutno platformo uporablja več kot 270 podjetij. Podjetja so v času od začetka delovanja (konec leta 2015) preko spletne platforme Borze terjatev prejela že več kot 300 milijonov evrov kratkoročnega financiranja, vlagatelji pa so v zadnjih 60 mesecih na njej dosegli 24,9 odstotni povprečni neto donos.

Opis storitev

Sodobno financiranje za MSP: Borza terjatev pospešuje dostop do financiranja za mala in srednje velika podjetja (MSP). Kot spletna FinTech storitev BT v celoti izkorišča potencial tehnologije za racionalizacijo in avtomatizacijo vseh elementov procesa financiranja. Platforma je neposredno integrirana z zunanjimi podatkovnimi bazami, kar podjetjem omogoča nemoten postopek aktivacije poslovanja (skladno z zakonodajo), določitev bonitetne ocene v realnem času, brezhibno usklajevanje upnikov s prejemniki financiranja, časovno bruto poravnavo transakcij in popolno avtomatizacijo izplačil ter izterjave. BT omogoča boljše finančne pogoje za MSP. Borza terjatev podjetjem izplača polne vrednosti terjatev (brez zadržanega zneska) z v povprečju 0,72-odstotnim (m: esečnim) diskontom. To podjetjem omogoča boljši finančni položaj in izboljša njihov denarni tok. Avtomatizirani in poenostavljeni procesi na BT platformi pa so razlog za drastično znižanje stroškov in možnost financiranja manjših zneskov.

Galerija fotografij

Pošljite povpraševanje

Privlačna naložba po spletu / Profitable online investment

Borza terjatev vam omogoča enostavno in privlačno naložbo. Predstavlja odlično alternativo dolžniškim produktom s fiksno donosnostjo. Borza terjatev je neposredno povezana z javnimi podatkovnimi bazami preko katerih ves čas aktivno upravlja s tveganji. Vlagatelji na platformi BT sami določijo sprejemljivo stopnjo tveganja in zahtevane donose za plasiranje svojih sredstev. Naložba poteka po spletu, brez nepotrebne administracije in stroškov. Spletni trg BT je dostopen 24 ur na dan, 7 dni v tednu na www.borzaterjatev.si.

Preberi več

1. julij - 31. december 2021

Digitalno središče Slovenije je v šestih mesecih predsedovanja Slovenije Svetu EU na enem mestu povezalo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije in posameznike. Postalo je stičišče novih sodelovanj, ponudilo je reprezentativni prostor slovenskega napredka in gospodarskega razvoja.
Hvala, ker ste skupaj z nami živeli pestro dogajanje ter pripomogli k izpostavljanju izjemnih dosežkov, rešitev in znanja tako domači kot mednarodni javnosti.

industrija 4.0 in robotika

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

digitalizacija

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

5G in kibernetska varnost

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

UMETNA INTELEGENA

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja