5G Varnost

Unikatnost projekta 5GSafety je vzpostavitev vodilnega ekosistema slovenskih akterjev 5G PPDR z namenom, da skupaj naslovimo realne izzive in pričakovanja ter posledično zagotovimo uspeh in trajnost tega projekta. To vključuje 5GSafety konzorcijske partnerje, ki smo vodilni na področju raziskav, inovacij in tehnologij s področij 5G, javne varnosti, kibernetske varnosti in komercialnih IKT sektorjev, in paleto ključnih slovenskih PPDR deležnikov ter nacionalnega regulatorja.

Za več informacij obiščite našo domačo stran.

Opis storitev

Storitve in aplikacije za javno varnost v omrežjih 5G

V časovnem obdobju med 2020 in 2030 se bo na evropskem nivoju odločalo o prihodnosti omrežij 5G za širokopasovne kritične komunikacije ter o širokopasovnih storitvah in aplikacijah, ki jih bodo uporabljale organizacije javne varnosti, zaščite in reševanja (PPDR). Po letu 2030 pričakujemo zaton omrežij zasnovanih na ozkopasovnih tehnologijah (TETRA/DMR/GSM-R). Prva komercialna uporaba tehnologij 5G PPDR je predvidena po letu 2021.

5G Varnost se bo osredotočil na zanesljive 5G-ready komunikacije, storitve in aplikacije z uporabo novih in izboljšanih interaktivnih modalnosti za državljane in profesionalne uporabnike PPDR. S tem bodo podprti vsi ključni vidiki njihovega delovanja, ki bi v primeru njihovega izpada imeli resne posledice na poslovnem in operativnem nivoju delovanja družbe kot celote in vsakega posameznika. Vsa zgoraj omenjena fokusna področja so naslovljena v SRIP Pametna mesta in skupnosti, podpodročje Varnost.

Strateški cilj projekta 5G Varnost je izvesti raziskovalno in inovacijsko delo, ki bo omogočil novo generacijo 5G-ready produktov in storitev, ki bodo prilagojeni potrebam sektorja PPDR. Cilj je raziskati in zasnovati nove arhitekture in ključne enabling tehnologije za izvedbo dispečerskih storitev za PPDR stroko in novo generacijo uporabniško-usmerjenih aplikacij za potrebe osebne varnosti državljanov, ter raziskati strategije za implementacijo takšnih aplikacij v virtualiziranem 5G okolju v skupni rabi z zagotovljeno varnostjo, zasebnostjo in povratno kompatibilnostjo s trenutnimi PPDR sistemi.

5G Varnost je unikaten pri vzpostavitvi vodilnega ekosistema slovenskih akterjev 5G PPDR, da skupaj naslovimo prihajajoče izzive in pričakovanja ter posledično zagotovimo uspeh in trajnost tega projekta.

Galerija fotografij

Pošljite povpraševanje

1. julij - 31. december 2021

Digitalno središče Slovenije je v šestih mesecih predsedovanja Slovenije Svetu EU na enem mestu povezalo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije in posameznike. Postalo je stičišče novih sodelovanj, ponudilo je reprezentativni prostor slovenskega napredka in gospodarskega razvoja.
Hvala, ker ste skupaj z nami živeli pestro dogajanje ter pripomogli k izpostavljanju izjemnih dosežkov, rešitev in znanja tako domači kot mednarodni javnosti.

industrija 4.0 in robotika

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

digitalizacija

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

5G in kibernetska varnost

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

UMETNA INTELEGENA

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja