Konzorcija DIGI-SI

Organizacije v konzorciju

Ogled 3D stojnice

Klepet
v živo

Konzorcija DIGI-SI

Konzorcij DIGI-SI ob koordinatorju, DIH UM sestavljajo tudi Arctur d.o.o., Institut “Jožef Stefan”, ITC Murska Sobota, Tehnološki park Ljubljana ter Zavod Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije. Kljub temu da so partnerji aktivni v raznovrstnih sektorjih od kmetijstva do zdravstva, tehnologija umetne inteligence s poudarkom na superračunalništvu (HPC) in kibernetski varnosti služi kot rdeča nit, ki združuje dejavnosti vseh članov konzorcija.

Opis storitev

DIGI-SI zagotavlja štiri sklope storitev: »Veščine in usposabljanja«, »Testiranje pred investiranjem«, »Inovacijski ekosistem in mreženje« in »Podpora pri iskanju vlagateljev«. V okviru prvega sklopa se aktivnosti osredotočajo predvsem na nadgradnjo kompetenc, organizacijo delavnic in izvajanje izobraževanj na področju digitalizacije ter spodbujanje, ustvarjanje in širjenje teh spretnosti. V tem sklopu DIGI-SI ustvarja tudi nove priložnosti za prenosa znanja iz akademskih krogov v širše poslovno okolje. Izvedbo delavnic in izobraževanj na področju digitalizacije ponuja odlično priložnost za promocijo obsežnega strokovnega in praktičnega znanja raziskovalcev iz Slovenije. 

Drugi sklop storitev, torej »Testiranje pred investiranjem«, se osredotoča na spodbujanje razvojnih in raziskovalnih projektov ter pogodbenih raziskav. DIGI-SI podjetjem nudi pomoč pri iskanju ustreznih raziskovalcev za izvajanje skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov. Pri tem pa je pomemben tudi tretji sklop storitev, ki se osredotoča na gradnjo skupnosti in vzpostavljanje zaupanje med deležniki. V deželah kot so Združene države Amerike in Velika Britanija mreženje oziroma ‘Networking’ že prepoznavajo kot eno izmed osrednjih aktivnosti. Strokovna združenja in druge neformalne mreže služijo predvsem oblikovanju novih in negovanju že obstoječih poslovnih partnerstev. 

Mreženjski in promocijski dogodki DIGI-SI so namenjeni prav temu – ustvarjanju povezav in grajenju odnosov med deležniki. Ob povezovanju s potencialnimi projektnimi partnerji dogodki nudijo tudi priložnost predstavitve izumov in inovacij raziskovalcev potencialnim odjemalcem in zainteresiranim podjetjem. 

Kljub temu, da se DIGI-SI zaenkrat usmerja predvsem na nacionalno raven, je del poslanstva tudi doprinos k tesnejšemu sodelovanju na Evropski ravni. Sklop »Podpora pri iskanju vlagateljev« se nanaša na priložnosti in iskanje različnih oblik podpore ter investicij v nacionalnih in mednarodnih mrežah, kot so Enterprise Europe Network in InvestEU. DIGI-SI z drugimi DIH-i organizira skupne projekte, delavnice in konference, ki nudijo priložnosti za izgrajevanje novih in nadgradnjo že obstoječih povezav. V okviru nominacije DIGI-SI za EDIH pa bo za deležnike obseg priložnosti na evropski ravni še povečal.

Galerija fotografij

Pošljite povpraševanje

1. julij - 31. december 2021

Digitalno središče Slovenije je v šestih mesecih predsedovanja Slovenije Svetu EU na enem mestu povezalo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije in posameznike. Postalo je stičišče novih sodelovanj, ponudilo je reprezentativni prostor slovenskega napredka in gospodarskega razvoja.
Hvala, ker ste skupaj z nami živeli pestro dogajanje ter pripomogli k izpostavljanju izjemnih dosežkov, rešitev in znanja tako domači kot mednarodni javnosti.

industrija 4.0 in robotika

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

digitalizacija

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

5G in kibernetska varnost

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

UMETNA INTELEGENA

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja