Institut "Jožef Stefan"

Ogled 3D stojnice

Klepet
v živo

Dodatne informacije

Institut "Jožef Stefan"

Institut ”Jožef Stefan” (IJS) je največji raziskovalni inštitut v Sloveniji, ki izvaja širok spekter bazičnih in aplikativnih raziskav. Glavna področja delovanja okrog 1000 zaposlenih so naravoslovne znanosti, znanosti o življenju in tehniške znanosti. Institut izvaja vrhunske raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije. Financiranje IJS poteka v celoti preko domačih in mednarodnih projektov, ki jih Institut pridobi preko različnih razpisov ali neposredno s trženjem v gospodarskih družbah. Največji financer je Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, pri kateri Institut izvaja raziskovalne programe, temeljne in aplikativne raziskovalne projekte ter izobražuje mlade raziskovalce. IJS združuje in širi znanje in tehnologije za blagostanje družbe. Zagotavlja vrhunsko izobrazbo kadrom ter raziskave in razvoj tehnologij na najvišji mednarodni ravni. Glavna cilja IJS sta s pomočjo postopkov, proizvodov in svetovanj zagotoviti strokovno znanstveno in aplikativno storitev ter vzgojiti vrhunske kadre. Institut je močno vpet v univerzitetno izobraževanje, saj je soustanovitelj Univerze v Novi Gorici in Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. V letu 2006 je Institut podpisal dogovor o dolgoročnem sodelovanju tudi z Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem. Več kot 170 raziskovalcev IJS je tudi predavateljev na slovenskih visokošolskih ustanovah.

Opis storitev

Raziskovalcem pomagamo pri pridobivanju pravic, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, in pri sklepanju pogodb z industrijo, načrtovanju in ustanavljanju odcepljenih podjetij in njihovem prodoru na trg ter nudimo nasvete in pomoč pri projektnih prijavah in poslovnih načrtih. Ponujamo konkretne nasvete za optimizacijo primerov zaščite intelektualne lastnine in izvajamo njihovo aktivno trženje, izvajamo strokovno pravno svetovanje, zlasti na področju intelektualne lastnine in možnostih izkoriščanja pravic intelektualne lastnine (tehnološke presoje in ocene trga), iščemo primerne partnerje za prodajo intelektualne lastnine in izvajamo pogajanja, ob tem pa pripravljamo tudi primerne pogodbe za licenciranje ali prodajo intelektualne lastnine.

Galerija fotografij

Pošljite povpraševanje

Institut "Jožef Stefan"

Raziskovalcem pomagamo pri pridobivanju pravic, ki izhajajo iz intelektualne lastnine, in pri sklepanju pogodb z industrijo, načrtovanju in ustanavljanju odcepljenih podjetij in njihovem prodoru na trg ter nudimo nasvete in pomoč pri projektnih prijavah in poslovnih načrtih. Ponujamo konkretne nasvete za optimizacijo primerov zaščite intelektualne lastnine in izvajamo njihovo aktivno trženje, izvajamo strokovno pravno svetovanje, zlasti na področju intelektualne lastnine in možnostih izkoriščanja pravic intelektualne lastnine (tehnološke presoje in ocene trga), iščemo primerne partnerje za prodajo intelektualne lastnine in izvajamo pogajanja, ob tem pa pripravljamo tudi primerne pogodbe za licenciranje ali prodajo intelektualne lastnine.

Preberi več

1. julij - 31. december 2021

Digitalno središče Slovenije je v šestih mesecih predsedovanja Slovenije Svetu EU na enem mestu povezalo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije in posameznike. Postalo je stičišče novih sodelovanj, ponudilo je reprezentativni prostor slovenskega napredka in gospodarskega razvoja.
Hvala, ker ste skupaj z nami živeli pestro dogajanje ter pripomogli k izpostavljanju izjemnih dosežkov, rešitev in znanja tako domači kot mednarodni javnosti.

industrija 4.0 in robotika

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

digitalizacija

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

5G in kibernetska varnost

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

UMETNA INTELEGENA

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja