Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Ogled 3D stojnice

Klepet
v živo

Dodatne informacije

Kulturno izobraževalno društvo PiNA

Kulturno izobraževalno društvo PiNA (www.pina.si) je nevladna organizacija, ki se že več kot dvajset let zavzema za spodbujanje družbeno odgovornih praks na področjih participacije, informiranja, kulture, izobraževanja in ozaveščanja ter spajanja umetnosti in znanosti.

Z našimi dejavnostmi dosegamo in učinkovito povezujemo strokovno javnost, nevladne organizacije, umetnike, kulturne in kreativne industrije, ranljive skupine, mlade, javne uslužbence, gospodarstvo ter odločevalske strukture, tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni.

Po letih razvoja in izvajanja lastnih programov in dejavnosti, naša znanja, veščine in izkušnje v obliki dejavnosti delimo z drugimi.

Razvijamo in izvajamo participativne procese za naslavljanje konkretnih izzivov ali snovanje akcijskih načrtov posameznikov in družbenih skupin.

Samostojno ali v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami (npr. Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem, občine ipd.) razvijamo in izvajamo usposabljanja na področju kulturnega managementa, leadershipa kreativnosti, participacije, spajanja umetnosti in znanosti itd.

Moderiramo in fasilitiramo okrogle mize, konferenčne panele, javne razprave in druge dogodke.

Svetujemo na področju projektnega dela ter razvijamo poslovne modele in projektne ideje na področju socialnega inoviranja s posebnim poudarkom na kreativnih in kulturnih industrijah.

Pomemben del našega obsežnega programa je laboratorij HEKA, ki deluje v sklopu projekta RUK (mcruk.si), na presečišču znanosti, umetnosti in gospodarstva in temelji na konceptu t. i. družbene znanosti (»citizen science«).

Je platforma povezovanja in sodelovanja različnih deležnikov, ki vzpostavlja dialog med družbo in znanostjo z uporabo umetnosti in umetniškega razmišljanja.

Gre za prvi tovrstni prostor v Istri, ki deluje na področjih raziskovanja človeških vplivov na morski ekosistem, prostorske zvočne reprodukcije in biomaterialov.

Rdeč nit, ki subtilno povezuje tematska področja, je spoprijemanje s podnebno krizo in njenimi posledicami.

Želite sodelovati z nami? Pišite nam na info@pina.si.

Opis storitev

Razvijamo in izvajamo participativne procese za naslavljanje konkretnih izzivov ali snovanje akcijskih načrtov posameznikov in družbenih skupin.

Samostojno ali v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami (npr. Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem, občine ipd.) razvijamo in izvajamo usposabljanja na področju kulturnega managementa, leadershipa kreativnosti, participacije, spajanja umetnosti in znanosti itd.

Moderiramo in fasilitiramo okrogle mize, konferenčne panele, javne razprave in druge dogodke.

Svetujemo na področju projektnega dela ter razvijamo poslovne modele in projektne ideje na področju socialnega inoviranja s posebnim poudarkom na kreativnih in kulturnih industrijah.

Galerija fotografij

Pošljite povpraševanje

HEKA LAB

Laboratorij HEKA deluje po principu t. i. sodelovalne znanosti (ang. citizen science) in pokriva naslednja področja:
Bioplastika – raziskava načinov proizvodnje in aplikacije polimerov iz bioplastike, pridobljene iz morskega bio materiala
Zvok – raziskave na področju zvoka s prvo ambisonično sobo v regijinMorje – raziskave človeških vplivov na morski ekosistem
Mehatronika – učenje in prakse mehatronike v povezavi z izobraževalnim sektorjem v regiji
Izobraževanje – inovativni izobraževalni pristopi, kot je leadership kreativnosti in kulturni management

Preberi več

1. julij - 31. december 2021

Digitalno središče Slovenije je v šestih mesecih predsedovanja Slovenije Svetu EU na enem mestu povezalo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije in posameznike. Postalo je stičišče novih sodelovanj, ponudilo je reprezentativni prostor slovenskega napredka in gospodarskega razvoja.
Hvala, ker ste skupaj z nami živeli pestro dogajanje ter pripomogli k izpostavljanju izjemnih dosežkov, rešitev in znanja tako domači kot mednarodni javnosti.

industrija 4.0 in robotika

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

digitalizacija

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

5G in kibernetska varnost

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

UMETNA INTELEGENA

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja