Spirit-Slovenija-logo

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Ogled 3D stojnice

Klepet
v živo

DODATNE INFORMACIJE

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

Javna agencija SPIRIT Slovenija, kot izvajalska agencija ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, spodbuja podjetništvo ter razvoj in inovativnost v slovenskem gospodarstvu. Uresničuje usmeritve razvojnih programov Slovenije s ciljem doseganja podjetniške, inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane in tujim investitorjem privlačne destinacije.

SPIRIT Slovenija deluje po načelu »Vse na enem mestu« z namenom, da domači ali tuji podjetniki prejmejo hitro in uporabno brezplačno informacijo na čim bolj celovit način  s strani agencije ali v sodelovanju s podpornim okoljem.

Delovanje je osredotočeno na ključne podporne storitve za informiranje, svetovanje in izobraževanje podjetnih in inovativnih posameznikov, s katerimi agencija krepi splošno zavedanje o pomenu podjetništva in inovativnosti ter ustvarja ugodnejše pogojeza uspešen zagon in poslovanje slovenskih podjetij. Na najrazličnejši dogodkih, okroglih mizah, konferencah in delavnicah, na katerih sodelujejo visoki predstavniki državnih in podpornih institucij, znanstveniki in akademiki, izkušeni podjetniki in gospodarstveniki, ponuja agencija dodatna znanja, izmenjavo izkušenj in predstavlja dobre podjetniške prakse.

S podpornimi storitvami se tako krepi inovativno podjetništvo, kar je ključni vzvod za rast produktivnosti in zaposlenosti ter s tem dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Opis storitev

SPIRIT Slovenija svoje aktivnosti izvaja v dveh sektorjih. Naloga Sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja je krepitev inovativnega podjetništva, kar je ključni vzvod za rast produktivnosti in zaposlenosti ter s tem dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Povezovalna vloga med gospodarstvom in podpornimi strukturami na eni strani ter oblikovalci politik na drugi je pri tem ključnega pomena. SPIRIT Slovenija slovenskim podjetjem in potencialnim podjetnikom s svojimi brezplačnimi storitvami olajša vstop v podjetništvo in omogoča učinkovito poslovanje.

V Sektorju za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij pa izvajajo vrsto komplementarnih programov za slovenska podjetja v vseh fazah mednarodnega poslovanja, s katerimi omogočajo učinkovito širjenje njihovega poslovanja v tujino. S številnimi brezplačnimi storitvami za slovenske potencialne in obstoječe izvoznike prispevajo k povečanju internacionalizacije slovenskih podjetij, večji geografski razpršitvi slovenskega izvoza in zagotavljajo boljše pogoje za nastop slovenskih podjetij v mednarodnem okviru. Hkrati se osredotočajo tudi na aktivnosti, povezane z intenzivnim trženjem in promocijo Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije.

V nekaj besedah lahko opišemo agencijo SPIRIT Slovenija kot aktivnega partnerja v prav vseh fazah podjetništva, od ideje, preko razvoja in rasti, pa vse do internacionalizacije.

GALERIJA FOTOGRAFIJ

Pošljite povpraševanje

Izvozno okno

Izvozno okno je nepogrešljivo orodje slovenskih izvoznikov in podjetij, ki o izvozu šele razmišljajo. Na njem najdete vrsto orodij, ki so pomembe za sprejemanje izvoznih odločitev.

Portal predstavlja poslovno okolje, zunanje trgovinske informacije in poslovne priložnosti za 52 držav in 9 panog.

Na spletnem portalu najdete tudi informacije o storitvah SPIRIT Slovenija, javne agencije na področju internacionalizacije: gospodarskih delegacijah, sejmih, izobraževanju, finančnih spodbudah in svetovalnih storitvah.

Naročite se na brezplačno elektronsko obveščanje o informacijah s tujih trgov in storitvah SPIRIT Slovenija, javna agencija za izvoznike na https://www.izvoznookno.si/e-info

Preberi več

1. julij - 31. december 2021

Digitalno središče Slovenije je v šestih mesecih predsedovanja Slovenije Svetu EU na enem mestu povezalo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije in posameznike. Postalo je stičišče novih sodelovanj, ponudilo je reprezentativni prostor slovenskega napredka in gospodarskega razvoja.
Hvala, ker ste skupaj z nami živeli pestro dogajanje ter pripomogli k izpostavljanju izjemnih dosežkov, rešitev in znanja tako domači kot mednarodni javnosti.

industrija 4.0 in robotika

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

digitalizacija

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

5G in kibernetska varnost

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

UMETNA INTELEGENA

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja