Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica elektronske in elektroindustrije

Ogled 3D stojnice

Klepet
v živo

Dodatne informacije

Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica elektronske in elektroindustrije

Zbornica elektronske in elektroindustrije (ZEE) je samostojno, prostovoljno, nepridobitno, interesno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost v elektronski in elektroindustriji, njima sorodnim dejavnostim ter z njima povezanih storitev. Deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

ZEE je organizirano z namenom, da v interesu svojih članic oblikuje stališča in politiko do socialnih partnerjev, zakonodajnih in vladnih institucij ter drugih domačih in mednarodnih asociacij.

Članicam zbornice ZEE zagotavlja strokovno pomoč v obliki informiranja, svetovanja, usposabljanj ter zastopanja in posredovanja predlogov. ZEE izvaja strokovne aktivnosti v sistemu javnih pooblastil, ki jih GZS prevzema v okviru zakonodaje.

Opis storitev

A. Promocija članov ZEE:

organiziranje poslovnih in strokovnih srečanj ter promocij dejavnosti članov v okviru ZEE in GZS , z vladnimi ustanovami, uradi, agencijami ter tujimi poslovnimi skupnostmi,
posredovanje ponudb in povpraševanj blaga ter interesov partnerskega sodelovanja med podjetji,
zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov, ki so pomembni za poslovne in tehnične odločitve članic.
B. Podpora članom ZEE:

organiziranje posvetov in seminarjev s področja okoljske in tehnične regulative, standardov kakovosti in dobrih praks ter drugih strokovnih, razvojnih in izobraževalnih področij,
sestanki podjetij z ministrstvi, agencijami in institucijami v RS; koordinacija in izvedba sestankov in posvetov na področju raziskav in razvoja, izobraževanja, podpore podjetjem pri vlaganjih, o zakonodaji, ki vpliva na industrijo,
zastopanje interesov članstva pri pripravi trgovinskih politik in ukrepov na ravni EU, vpliv na pripravo zakonodaje in izvajanje predpisov v RS,
zastopanje elektroindustrije v odborih in delovnih telesih v industrijskih združenjih na ravni EU , ki sodelujejo pri pripravi tehnične regulative in zakonodaje v EU,
priprava projektov za skupine podjetij na področju raziskav in razvoja, tehniške regulative, usposabljanja in drugih interesnih področij,
priprava in izvedba seminarjev na za panogo specifičnih področjih.

Javna pooblastila
Področje izobraževalne zakonodaje: izdelava mnenj glede programov, poklicnih standardov in novih profilov poklicev;
Obravnava in sopredlaganje ukrepov na področju trgovinskih ukrepov, konkretnih ukrepov opustitev kvot ali določanja znižanja uvoznih carin iz tretjih držav v EU;

Galerija fotografij

Pošljite povpraševanje

Dan najboljše prakse 2021

Letos praznujemo jubilejno, 10. obletnico konference Dan najboljše prakse v organizaciji Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav. Tokratna konferenca je namenjena predstaviti primerov uporabe digitalnega lean-a za odpravljanje napak ali izgub v proizvodnem procesu, z jasnim ciljem ustvari višjo dodano vrednost.
Namenjena je strokovnjakom in odločevalcem iz podjetij, ki so vpeti v procese nenehnega izboljševanja na področju proizvodnje, razvoja in iskanja novih prodajnih in dobavnih poti.

Preberi več

1. julij - 31. december 2021

Digitalno središče Slovenije je v šestih mesecih predsedovanja Slovenije Svetu EU na enem mestu povezalo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije in posameznike. Postalo je stičišče novih sodelovanj, ponudilo je reprezentativni prostor slovenskega napredka in gospodarskega razvoja.
Hvala, ker ste skupaj z nami živeli pestro dogajanje ter pripomogli k izpostavljanju izjemnih dosežkov, rešitev in znanja tako domači kot mednarodni javnosti.

industrija 4.0 in robotika

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

digitalizacija

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

5G in kibernetska varnost

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

UMETNA INTELEGENA

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja