IRCAI International research centre for Artificial intelligence

IRCAI International research centre for Artificial intelligence

Ogled 3D stojnice

Klepet
v živo

Dodatne informacije

IRCAI International research centre for Artificial intelligence

Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI) je ustanovila Vlada RS in ima sedež na Institutu Jožef Stefan.
Ustanovitev IRCAI so na predlog vlade RS soglasno podprle vse države članice na 40. zasedanju generalne konference UNESCO novembra 2019. IRCAI je bil uradno ustanovljen 2. oktobra 2020 in je nov in predvsem prvi center 2. kategorije pod okriljem UNESCO, ki se neposredno osredotoča na pristope k doseganju ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj z uporabo umetne inteligence.

Opis storitev

V skladu s 6. členom Pogodbe med UNESCO in vlado RS o ustanovitvi IRCAI so cilji IRCAI:

• izvajanje teoretičnih in aplikativnih raziskav na področju UI in digitalizacije,
• razvoj prosto dostopnih rešitev za doseganje trajnostnih razvojnih ciljev (Sustainable Development Goals) s poudarkom na SDG 4 (kakovostnem izobraževanju), SDG 5 (enakosti spolov), SDG 8 (dostojno delu in gospodarski rasti), SDG 9 (industriji, inovacijah in infrastrukturi), SDG 10 (zmanjšanju neenakosti), SDG 13 (podnebnih ukrepov), SDG 16 (miru, pravičnosti in močnih institucijah) in SDG 17 (partnerstvu za doseganje ciljev),
• zagotavljanje podpore pri odločanju držav članic (ZN) ob naslavljanju tehničnih, pravnih, socialnih in etičnih izzivov pri križanju tehnologij in politik,
• zagotavljanje usposabljanj za povečanje kapacitet UI,
• vzpodbujanje različnih deležnikov in odločanja pri naslavljanju izzivov, ki jih prinaša razvoj UI,
• širjenje informacij in vzpodbujanje ozaveščenost o UI,
• spodbujanje ukrepov za odpravo neenakosti med spoloma,razvoju in zaposlovanju na področju UI,
• olajšati sodelovanje sever-sever in sever-jug pri razvoju UI s poudarkom na razvoju UI v Afriki.

IRCAI, Ministrstvo za zunanje zadeve RS in predstavniki slovenskega predsedovanja Svetu EU so v tesnem sodelovanju s slovenskimi veleposlaništvi in drugimi stalnimi predstavništvi v 9 državah po svetu pripravili aktiven program za UI v času slovenskega predsedovanja in zagotovili podlago za nadaljevanje in spodbujanje dvostranskih razprav na področju UI in trajnostnega razvoja, ki se bo nadaljevalo tudi po predsedovanju.

Galerija fotografij

Pošljite povpraševanje

Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod pokroviteljstvom Unesca (IRCAI), ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije in ima sedež na Institutu Jožef Stefan je lansiral javni razpis za prijavo projektov na TOP 100.
Javni razpis je pozval k prijavi projekte, ki z uporabo umetne intelligence rešujejo probleme, povezane s cilji trajnostnega razvoja.
Center želi prispevati k ciljem trajnostnega razvoja med drugim tudi tako, da postane največja svetovna platforma za trajnostne rešitve. Leta 2021 IRCAI uvaja svoj seznam Top 100, kjer želi opolnomočiti tiste raziskovalce in podjetnike, ki sicer ne bi mogli doseči prepoznavnosti na svetovnih trgih, da bi lahko pomembno vplivali ali imeli glas.

Preberi več

1. julij - 31. december 2021

Digitalno središče Slovenije je v šestih mesecih predsedovanja Slovenije Svetu EU na enem mestu povezalo najnaprednejša slovenska podjetja, institucije in posameznike. Postalo je stičišče novih sodelovanj, ponudilo je reprezentativni prostor slovenskega napredka in gospodarskega razvoja.
Hvala, ker ste skupaj z nami živeli pestro dogajanje ter pripomogli k izpostavljanju izjemnih dosežkov, rešitev in znanja tako domači kot mednarodni javnosti.

industrija 4.0 in robotika

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

digitalizacija

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

5G in kibernetska varnost

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja

UMETNA INTELEGENA

Prihaja kmalu

dni
ur
minut
sekund

Od 1. julija do 31. decembra 2021

BTC City Ljubljana & virtualno

Razstavišče, dogodki, izobraževanja, predavanja